Search
English

*貨品已截單*A P4U 8底:Champion CORE 掛頸卡套

預計8月底到香港
*
Old price: HK$358.00
HK$108.00

WoW  🌟原價$358😱 美國激減低至$108
.
🔥Champion宜款掛頸卡套超級潮,必買,小資女必備,🙌🏻用黎返工,👉🏻中午去食Lunch 咩都唔洗有,有依款掛頸卡套就可以,🏆最巖我地依班健忘癥,🉐唔驚唔見銀包,😏最方便用完放係手袋唔驚搵唔到八達通,一拉條帶就搵到👌🏻
.
✅SIZE約:4" L x 5" W.

*
*
*